Usługi

Przeglądy i konserwacja klap oddymiających

Obraz poradnika

Systemy oddymiania grawitacyjnego to systemy, które są odpowiedzialne za usuwanie dymu oraz ciepła z obszaru objętego pożarem. Istnieją różne sposoby oddymienia zagrożonych powierzchni – systemy grawitacyjne bądź mechanicznie. W przypadkach gdzie dym można wyprowadzić przez otwory w dachu, bądź okna w elewacji stosuje się zazwyczaj systemy oddymiania grawitacyjnego. System składa się z odpowiednio dobranej kapy oddymiającej, centrali, czujek, przycisków alarmowych oraz sygnalizatorów. Systemy te też mogą służyć do przewietrzania klatki schodowej (opcja użytkowa). Przy takim zastosowaniu dla bezpieczeństwa urządzeń są też często wyposażone w czujniki wiatru i deszczu. Systemy oddymiania grawitacyjnego jako urządzenia przeciwpożarowe powinny być kontrolowane w czasookresach zgodnych z zaleceniami producenta lecz nie rzadziej niż raz w roku. W czasie przeglądu tych urządzeń przeciwpożarowych wykonuje się następujące czynności: - sprawdzenie działania centralki , jej zamocowania, stanu technicznego i parametrów, -sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń POM, -sprawdzenie stanu i ewentualna wymiana bezpieczników i gniazd stykowych, sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów, wartości napięcia, prądu ładowania, sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania sieci 220 V, - sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych i sygnalizacyjnych, - sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych, sprawdzenie czasów systemowych, czasów opóźnień. Symulacja stanów systemu (pożar, usterka, itd.), - kontrola sprawności wysterowań systemów współpracujących, - sprawdzenie poprawności pracy systemu oddymiania w cyklu alarmowym i trybie przewietrzania, - sprawdzenie stanu zamocowania i działania siłownika i zawiasów klapy, - sprawdzenie poprawności działania systemu oddymiania przez wyzwolenie gazem testowym wybranych detektorów. Sprawdzenie stanu zabrudzenia i ewentualne czyszczenie czujek dymu (o ile stopień zabrudzenia nie kwalifikuje czujek do przeprowadzenia czyszczenia u producenta lub do wymiany), - kontrola wpisów w książce pracy systemu.