Usługi

Przeglądy i konserwacja zamknięć przeciwpożarowych

Obraz poradnika

Drzwi ppoż. powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W czasie przeglądu tych urządzeń przeciwpożarowych wykonuje się następujące czynności: - ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu, - kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi, - ocena swobody ruchu skrzydła, - kontrola kompletności i poprawności osadzenia uszczelek pęczniejących, - kontrola prawidłowości funkcji zamykania drzwi (po ew. zwolnieniu mechanizmu unieruchamiania skrzydeł w pozycji otwartej), - kontrola poprawności działania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), - sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, - w przypadku drzwi wyposażonych w dźwignie antypaniczne – kontrola ich funkcjonowania, - kontrola pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, - poinformowanie Użytkownika o konieczności przeprowadzenia dodatkowych napraw lub wymiany zużytych części. Właściciel obiektu powinie też pamiętać o właściwym oznakowaniu drzwi ppoż. znakiem zgodnym z Polską Normą. Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru JEST ZABRONIONE. Bramy przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W czasie przeglądu tych urządzeń przeciwpożarowych wykonuje się następujące czynności: - ogólna kontrola wzrokowa kompletności bramy i jej osprzętu, - kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego bramy, - sprawdzenie poprawności startu bramy przeciwpożarowej po wyzwoleniu, - sprawdzenie swobody przesuwu i domknięcia, - kontrola poprawności działania osprzętu elektrycznego, - poinformowanie Użytkownika o konieczności przeprowadzenia dodatkowych napraw lub wymiany zużytych części.