Oznakowania ppoż i BHP

Opis produktu:

Znaki ochrony przeciwpożarowej oraz BHP pozwalają na szybkie zlokalizowanie sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznanie się z instrukacjami postępowania w konkretnych przypadkach

Podstawowe cechy produktu:

  • Fotoluminescencyjne znaki ochrony przeciwpożarowej wykonywane są na folii i płycie sztywnej. Istnieje możliwość wykonania znaków również w postaci nieświecącej.