Prądownice ∅ 25 Supron 3

Opis produktu:

Prądownica wodna hydrantowa produkcji “SUPRON 3” typ PWh-25 służy do otwierania, zamykania i ciągłej regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody (rozproszonego i zwartego) w sprzęcie pożarniczym.

Podstawowe cechy produktu:

  • Wykonana zgodnie z normą PN-EN-671-1

  • Prądownica z grzybkiem mosiężnym

  • Regulacja rodzaju strumienia i wydajności odbywa się poprzez obrót części chwytowej prądownicy wykonanej z tworzywa sztucznego ABS w kolorze czerwonym RAL 3000

  • Prądownice umożliwiają regulowanie ustawienia w następujących pozycjach: zamknięte, prąd wody rozproszony, prąd wody zwarty

Szczegóły techniczne:

Ciśnienie robocze Prąd wody rozproszony stożkowy
od 0,2 MPa do 1,2 MPa nie mniejszy niż 45 stopni