Zwijadło Hydrantowe ∅ 25 wersja stała Supron 3

Opis produktu:

Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany z wężem półsztywnym 25 mm – wersja stała. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

Podstawowe cechy produktu:

  • Zawór hydrantowy 25 mosiężny produkcji Supron 3

  • Zwijadło węża w kolorze RAL 3000 z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania

  • Wąż tłoczny półsztywny fi 25 mm o długości 30 m zgodny z normą PN-EN 694, na stałe podłączony do osi wodnej poprzez zakucie

  • Prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża poprzez zakucie tuleją aluminiową

  • Wężyk łączący zawór z osią wodną; brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane

  • Tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1

Szczegóły techniczne:

Ciśnienie Strumień rozproszony Strumień zwarty
0,2 MPa 61 l/min 60 l/min
0,4 MPa 86 l/min 85 l/min
0,6 MPa 104 l/min 103 l/min