Hydrant ∅ 25 Zawieszany z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem Supron 3

Opis produktu:

Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany z wężem półsztywnym 25 mm z miejscem na gaśnicę. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

Podstawowe cechy produktu:

  • Szafka hydrantowa STANDARD wykonana z blachy czarnej malowanej farbą proszkową poliestrową fasadową typ Facade w kolorze czerwonym (RAL 3000) lub białym (RAL 9003), drzwi pełne; dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o 180º

  • Zawór hydrantowy 25 mosiężny produkcji Supron 3

  • Zwijadło węża w kolorze RAL 3000 z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania

  • Wąż tłoczny półsztywny fi 25 mm o długości 30 m zgodny z normą PN-EN 694, na stałe podłączony do osi wodnej poprzez zakucie

  • Prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża poprzez zakucie tuleją aluminiową

  • Wężyk łączący zawór z osią wodną; brak opasek zaciskowych, wszystkie połączenia gwintowane

  • Zamek PATENT

  • Kołnierz składany

  • Oznakowanie: znak “Hydrant” i “Gaśnica” zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1

Szczegóły techniczne:

Ciśnienie Strumień rozproszony Strumień zwarty
0,2 MPa 61 l/min 60 l/min
0,4 MPa 86 l/min 85 l/min
0,6 MPa 104 l/min 103 l/min