Poradniki

Spis aktów prawnych

Obraz poradnika

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej -Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z dnia 30 września 2015 r.) -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2014 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

27/08/2022 11:40:09