Poradniki

Obraz poradnika

Podręczny sprzęt gaśniczy – dobór i rozmieszczenie

Podręczny sprzęt gaśniczy to przenośny sprzęt uruchamiany ręcznie, służący do gaszenia pożarów w zarodku. Przy doborze i rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach należy uwzględnić Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i [...]

27/08/2022 11:40:09

Obraz poradnika

Poradnik – Zasady obsługi gaśnic i hydrantów wewnętrznych

Gaśnica proszkowa - jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dźwignię uruchamiającą zawór lub zbijak. Środek gaśniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszę lub wężyk zakończony prądowniczką przy pomocy gazu obojętnego (azot lub dwutlenek węgla). Po [...]

27/08/2022 11:40:09

Obraz poradnika

Spis aktów prawnych

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej -Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z dnia 30 września 2015 r.) -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW [...]

27/08/2022 11:40:09